Εθνική Άμυνα: Την εννοούμε πρωτίστως ως εθνική επιβίωση

Για εμάς τους «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» η έννοια της άμυνας έχει συνδεθεί με την έννοια του Έθνους, αφού η άμυνα αναλαμβάνεται και ασκείται κυρίως από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, για να
διαφυλαχθούν τα ιερά και τα όσια τα οποία συνιστούν το Έθνος μας: η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια, οι θεσμοί, η ελευθερία, η παιδεία, ο πολιτισμός. 

Η εθνική μας άμυνα απλώνεται και σκεπάζει όλα όσα ενσαρκώνει ο ιστορικός βίος του Έθνους μας, η εθνική του υπόσταση, η ταυτότητά του ως έθνους.
Γι’ αυτό και η άμυνα τού έθνους μας , η εθνική του άμυνα, έχει μεν ως επίκεντρο και ως αιχμή το ένοπλο τμήμα της εθνικής άμυνας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά επεκτείνεται και σε μια ηθική και πνευματική άμυνα η οποία περιβάλλει, συμπληρώνει και εμπνέει την εθνική άμυνα. Αυτήν τη μορφή εθνικής άμυνας υπαγορεύει η εθνική συνείδηση, ό,τι ενώνει όλους τους Έλληνες: η κοινή πίστη, η κοινή ιστορία, τα κοινά ήθη και έθιμα, η κοινή νοοτροπία, οι κοινές αξίες, ο κοινός πολιτισμός.
Ό,τι με μια λέξη, στην περίπτωση της πατρίδας μας, θα μπορούσε να ονομαστεί
ελληνική παιδεία και ελληνική συνείδηση.

Αξίες με ρίζες στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία που φτάνουν στη σύγχρονη εποχή, όπως διαμορφώθηκαν από την ιστορία. Πρόκειται για τις αξίες που δίνουν στον Έλληνα ουσία και συνοχή στην κοινωνία. Είναι τόσο η αλληλεγγύη και η αρχή της μαχητικότητας, όσο και οι
αξίες του πατριωτισμού, της μαχητικότητας, της ελευθερίας και της τιμιότητας.