Οι «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» προτείνουν την αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και πόρων για εκσυγχρονισμό της πατρίδας μας και των υποδομών της καθώς και για την οικονομική επανεκκίνηση του Έθνους μας.

Αυτός είναι ο λόγος που επιβάλλεται να κάνουμε καλύτερη χρήση των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το νέο πλαίσιο δυσμενών οικονομικών συνθηκών.

Τροποποίηση της -μέχρι τώρα- διαχείρισης των επιδοτήσεων για την ανάδειξη της αρχαίας κληρονομιάς μας, μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για την Ελλάδα μας που πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως. 

Είναι απαραίτητη η επιτάχυνση της εφαρμογής Σχεδίου για την ανάκτηση της συσσωρευμένης καθυστέρησης απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρμοδίων φορέων.
Απλοποίηση των διαδικασιών, εξορθολογισμός των δομών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση έργων, με την εφαρμογή σύγχρονων κανόνων και διαδικασιών.

Εφαρμογή ενός κατάλληλου προγράμματος αναθεώρησης αρμοδιοτήτων που αφορούν πολλά υπουργεία, και να επενδύσουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων με σκοπό να τα καταστήσουν αποτελεσματικά.

Να διατεθούν περισσότεροι πόροι για τις προμήθειες που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια, με την απελευθέρωση της Ελλάδας και της Ευρώπης από τις εξαρτήσεις, και να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά και τον παραγωγικό ιστό από τις αυξήσεις τιμών σε καύσιμα και φυσικό αέριο.
Η Ελλάδα έχει μια γεωγραφική θέση που της επιτρέπει να μεταφέρει τις τεράστιες πηγές προμήθειας πρωτογενούς ενέργειας που προέρχονται από τα ανατολικά της Μεσογείου, αποτελώντας στρατηγικό κόμβος που μπορεί να λειτουργεί προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απελευθερωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τις υπάρχουσες γραμμές εφοδιασμού.

Σκοπεύουμε να αναδιοργανώσουμε τις δομές παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών πόρων, για την ενίσχυση της συνεχούς επαλήθευσης τους, προσθέτοντας εργαλεία για το Κράτος, τις Περιφέρειες και τους τοπικούς φορείς για τη σύνταξη και εφαρμογή των επιδοτούμενων έργων.

Βάζουμε τέλος στην κακή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ασκώντας ελέγχους στα αρμόδια Υπουργεία και Περιφέρειες σε περίπτωση καθυστερήσεων.

Διασφάλιση της ασφάλειας και εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας, απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, μέσω της ανάπτυξης κοινής δράσης με κράτη-μέλη της Ε.Ε. που προσδίδουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα επιρροής στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.