Ο ελληνισμός της διασποράς, δύναται να λειτουργήσει, με συγκροτημένο σχέδιο, ως πρεσβευτής και συνοδοιπόρος της γενέτειράς του. Συγκεκριμένα αναλαμβάνοντας και συνεισφέροντας σε θέματα υψηλής και χαμηλής πολιτικής, όπως η διεκδίκηση των διεθνών της δικαίων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της εθνικής οικονομίας, την διάδοση της ελληνικής κουλτούρας, της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Η ελληνορθόδοξη πίστη, αποτελεί συνεκτικό δεσμό των Ελλήνων εντός και εκτός των
ελληνικών συνόρων. Η σπουδαιότητά της φαίνεται κυρίως στους Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδας αφού ενισχύεται το αίσθημα της νοσταλγίας και της ψυχολογικής ανάγκης σύνδεσης με την μητέρα-πατρίδα. Η συμμετοχή σε θρησκευτικές εορτές και εκκλησιαστικές λειτουργίες είναι συνυφασμένη με κοινές εμπειρίες και οικογενειακές παραδόσεις. 

Η φιλανθρωπική δράση και η εκπαιδευτική συμβολή των Πατέρων της Εκκλησίας με επιτυχία συνέβαλε στη διατήρηση εθνικοπατριωτικής συνείδησης, και σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε
κοιτίδα πνευματικής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου του ελληνισμού της διασποράς.

Η ελληνική γλώσσα και η εθνική ταυτότητα είναι ανεκτίμητη περιουσία των Ελλήνων όπου γης και όχι προνόμιο των Ελλήνων της Ελλάδας. Για αυτό ακριβώς φρονούμε ως «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» ότι δεν υπάρχει εθνικό έργο τόσης σημασίας όσο το να βοηθήσουμε τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να κρατήσουν ζωντανή τη γλώσσα και την ταυτότητά τους. 

Απευθυνόμενοι κυρίως στους νέους αλλά και σε εκπαιδευτικούς και φιλόλογους, καλούμε σε συστράτευση για τη διαφύλαξή της, υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τον πλούτο της και θα πρέπει να την αγαπήσουμε περισσότερο επιμένοντας στη σωστή διδασκαλία και εκμάθηση της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μας.

Οι «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» επιθυμώντας την σύμπλευση απόψεων και στόχων με τον ελληνισμό της
διασποράς θα επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις μας μέσω ειλικρινούς διαλόγου, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον τα μέλη της είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, με διαφορετική οπτική και
προσέγγιση σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος, υπενθυμίζοντας τους ωστόσο ότι
πάντοτε θεωρούνται παιδιά της Ελλάδας. 

Επίσης η ελληνική διασπορά μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα σύνδεσης της ελληνικής με τη
διεθνή αγορά, αναδεικνύοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα του τουρισμού
που παρέχει μια χώρα με ελεύθερη οικονομία και σημαντική γεωπολιτική θέση. Από τις
απαρχές της ελληνικής οικονομικής κρίσης τα θεσμικά δίκτυα της διασποράς
δραστηριοποιούνται ενεργά αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προώθηση των
επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα με διμερείς συναντήσεις, διοργάνωση θεματικών
ημερίδων και συνεντεύξεις σε ΜΜΕ εντός και εκτός της επικράτειας βοηθώντας σημαντικά το ελληνικό κράτος να επικοινωνήσει πολιτικές οικονομικής εξωστρέφειας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις νέων διακρατικών συνεργασιών.

Τέλος η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά της χώρας που είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας θα αποτελούσε κεντρικό επιχείρημα των Ελλήνων του εξωτερικού στην προάσπιση και υποστήριξη της Ελλάδας στις χώρες υποδοχής τους. Η σπουδαία κοινωνική και πολιτιστική συνεισφορά της Ελλάδας παγκοσμίως, διαπιστώνεται καθημερινά με παραδείγματα που αποδεικνύουν την επιρροή της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας στη σύγχρονη κοινωνία και τον δυτικό
πολιτισμό. Αδιαμφισβήτητη είναι επίσης όχι μόνο η κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων
φιλοσόφων, αλλά και η προσφορά νέων επιστημόνων και καλλιτεχνών, διευρύνοντας και
δημιουργώντας νέα πεδία έρευνας και μελέτης. Συνεπώς μπορούμε εύκολα να
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει διεθνή απήχηση στον τομέα του πολιτισμού γεγονός που ενθαρρύνει τους ομογενείς να κινητοποιούνται ως πρεσβευτές της Ελλάδας της σε όλο τον κόσμο, περήφανοι για την καταγωγή τους.