Σκοπός των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ» είναι να γίνει η Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Η χώρα μας είναι κοιτίδα του πολιτισμού, και επιβάλλεται να αναδειχθεί σε οικονομική και πολιτιστική δύναμη.

Μετά από πάρα πολλά χρόνια περιθωριοποίησης από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει με πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο και στη διεθνή σκηνή.

Για μια εξωτερική πολιτική επικεντρωμένη στην προστασία του εθνικού συμφέροντος
και την υπεράσπιση της πατρίδας. 

Δίπλα στους διεθνείς συμμάχους μας, επανεκκίνηση του συστήματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, για μια Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιωμένη στο συμφέρον των λαών και ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας.

Προάσπιση των κλασικών πολιτιστικών και θρησκευτικών ριζών της χώρας μας και σεβασμός από την Ε.Ε. των θεμελιωδών αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της επικουρικότητας και της δικαιοσύνης. 

Η προώθηση των κοινών αμυντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  η ίδρυση «ευρωπαϊκού στρατού» είναι απαραίτητοι πυλώνες για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της χώρας μας απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό. Επανεκκίνηση μια εθνικής πολιτικής για τις εξωτερικές υποθέσεις της χώρας μας.

Επιστροφή της κεντρικής θέσης της Ελλάδας στη Μεσόγειο, στις Ευρωπαϊκές πολιτικές στις διεθνείς εξελίξεις.

Στηρίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, καμία περικοπή στο δυναμικό τους και ενίσχυση του αμυντικού εξοπλισμού τους. Ενίσχυση των μαθημάτων εκπαίδευσης των στρατιωτικών σχολών.