Είναι καιρός η Δημόσια Υγεία να επιστρέψει στην σοβαρή αντιμετώπιση περιστατικών, προσφέροντας λύσεις εγγύτητας, σε λογικούς χρόνους και ποιότητα. 

Οι «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» έχουν ξεκάθαρη θέση για τη σημασία της υγείας, μέσα από ένα όραμα ευημερίας που πηγάζει από την πρόληψη, για ένα αποτελεσματικό σύστημα φροντίδας σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συνθηκών της εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα μας για την ΥΓΕΙΑ:

-Αποκατάσταση των συνηθισμένων υπηρεσιών και διαδικασιών προσυμπτωματικού ελέγχου, ενισχύοντας την προγνωστική ιατρική.

-Ενισχύουμε την προγνωστική ιατρική με έναν μηχανισμό ανταμοιβής πρόσβασης στο σύστημα υγείας για όσους ακολουθούν τακτική και συμφωνημένη πορεία παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας τους. 

-Μείωση των χρόνων της λίστας αναμονής. 

-Δημιουργία Υγειονομικής Αρχής, ανεξάρτητης σε διοικητικό επίπεδο, με εξουσίες επιθεώρησης και αναφοράς στις αρμόδιες αρχές, στην οποία μπορεί να απευθυνθεί κάθε πολίτης λόγω έλλειψης ποιότητας ή μη πρόσβασης σε υπηρεσίες.

-Στήριξη των Δήμων για την δημιουργία νέων κοινωνικών κέντρων για τους ηλικιωμένους που θα παρέχουν κίνητρα για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ψυχοσωματικής ευεξίας.

-Εφαρμογή νέας τεχνολογίας πληροφοριών και κρατήσεων για νοσηλεία και χειρουργεία.Οι γιατροί να πραγματοποιούν ορισμένο αριθμό επειγουσών κρατήσεων σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα.

-Ενθάρρυνση της διάδοσης και ανάπτυξης της τηλεϊατρικής, για θεραπείες σε περιοχές χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού.-Μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειών στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 

-Επέκταση της βασικής οδοντιατρικής φροντίδας. 

-Αύξηση των κονδυλίων για ΑμεΑ και για τη φροντίδα ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ).

-Δημιουργία εθνικού σχεδίου για τον καρκίνο.

-Παροχή, συντήρηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών σε όλους τους Δήμους ανά την Επικράτεια. 

-Πλήρης ελευθερίας επιλογής μεταξύ των εμβολίων.

-Σύσταση επιτροπής για την ιατρική και οικονομική διαχείριση πανδημιών.