Όποιος προσχωρεί στους «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» δηλώνει ότι γνωρίζει πως δεν θα του αποδοθεί κανένα πλεονέκτημα ή προσωπικό συμφέρον και κανένα προνόμιο, με την επιφύλαξη των συμμετοχικών δικαιωμάτων στη δημοκρατική δράση του κόμματος.

Απορρίπτουμε κάθε μορφή βίας και διάκρισης.
Όποιος κατέχει ρόλους και θέσεις στους «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» έχει καθήκον να διατηρεί πάντα μια αξιοπρεπή δημόσια συμπεριφορά και δεν μπορεί να  επιδεικνύει σκέψεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να βλάψουν την εικόνα, την εξουσία, και την αξιοπιστία του κινήματος. Ο ρόλος τους πρέπει πάντα να διακρίνεται από διαφάνεια, πίστη, ειλικρίνεια, συνέπεια και σεβασμό. 

Η πολιτική δράση πρέπει πάντα να είναι ομοιογενής, να σέβεται τους ρόλους και τις λειτουργίες και να ευθυγραμμίζεται με τα προγράμματα, τις θέσεις και τις προτάσεις που μοιράζονται στα αρμόδια όργανα του Πολιτικού μας Φορέα.