Οι «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» για την εκτέλεση των θεσμοθετημένων σκοπών τους, έρχονται στην κατοχή τους δεδομένων, τα οποία αποκτήθηκαν προφορικά, άμεσα ή μέσω τρίτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ιδιαίτερα/ευαίσθητα δεδομένα» από τον Κανονισμό της ΕΕ αριθ. 2016/679 (το λεγόμενο GDPR). Καταρχάς, η νομοθεσία αυτή ορίζει ότι όποιος διενεργεί την επεξεργασία προσωπικών και ιδιαίτερων δεδομένων υποχρεούται να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και για όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επεξεργασία, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται με ορθότητα, νομιμότητα και διαφάνεια, προστατεύοντας το απόρρητο και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Προς τούτο και τηρώντας τις διατάξεις του άρθου 13 του GDPR, αναφέρουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ο Πολιτικός Φορέας «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, τόπο και ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας, φορολογικό μητρώο κτλ), συλλέγει έγγραφα ταυτότητας και τα απαραίτητα στοιχεία για την παροχή ιδιότητας προσώπων ως μέλη του πολιτικού κόμματος.

 (ιδιαίτερα/ευαίσθητα δεδομένα σύμφωνα με τον GDPR)

Τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο δραστηριοτήτων αυστηρά λειτουργικών για την επιδίωξη των θεσμικών και καταστατικών σκοπών του κόμματος.

Κατά τη στιγμή της εγγραφής υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαχείριση και αρχειοθέτηση προκειμένου να δοθεί η μέγιστη δυνατή πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους για τις πολιτικές πρωτοβουλίες των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ». Ειδικότερα, μπορούν να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

Αποστολή υλικού και ενημερώσεων για τα νέα και τις δραστηριότητες του κόμματος (ενδεικτικά, αλλά χωρίς περιορισμό): 

e-mail, sms, έντυπη αλληλογραφία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές επικοινωνίας (whatsapp, instagram, κλπ.)

Απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία για σκοπούς ενημέρωσης και συμμετοχής σε κομματικές πρωτοβουλίες.

Συμπερίληψη σε ομάδες και εφαρμογές επικοινωνίας για να ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ».