Κάθε μέλος με την εγγραφή του επιτρέπει στο κόμμα «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» να επικοινωνεί μαζί του για ενημερώσεις σχετικά με την πολιτική μας δραστηριότητα.

Δηλώνει πως αποδέχεται τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος και επιθυμεί την εγγραφή του στο μητρώο μελών.

ΥΓ. Η παρούσα αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή μόνο μετά την έγκρισή της από τα αρμόδια όργανα του Πολιτικού μας Φορέα.