Οικονομική σταθερότητα και στήριξη της Ελληνικής οικογένειας

Η διεθνής κρίση αποκάλυψε σημαντικές μακροοικονομικές και διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας της Ελλάδας. 

Το πρόγραμμα των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ» εστιάζει στα μεγαλύτερα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η σύγχρονη Ελληνική οικογένεια. Την ανεργία των νέων ατόμων, των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενων, των οικογενειών με έναν γονέα, τρίτεκνων και των πολυτέκνων.

Με άμεσα εξειδικευμένα μέτρα πολιτικής που αφορούν την οικογένεια προκειμένου θα
ενισχυθεί το εισόδημα της και θα παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Αυτού του είδους
μέτρα θα παρέχονται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού των Ελλήνων που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό για διάφορους λόγους.

Είναι εξαιρετικά κρίσιμο οι πόροι που αναμένεται να γίνουν διαθέσιμοι από την Ε.Ε. για τα επόμενα χρόνια, να αξιοποιηθούν από την Ελλάδα για να επιταχύνει το μετασχηματισμό της παραγωγικής δομής της, αλλά και να βελτιώσει σταθερά την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια της οικονομίας και την παραγωγικότητα της χώρας.